Main Content
About Us About Us

Staff

Faculty

Director Mr. Takeshi SETO
Deputy Director Ms. Kayo ISHIHARA
Professor Mr. Ryo FUTAGOISHI
Professor Mr. Junichiro OTANI
Professor Ms. Machiko WATANABE
Professor Mr. Hidehito HOSOKAWA
Professor Mr. Hiroyuki WATANABE
Professor Ms. Mika KITAGAWA
Professor Ms. Mana YAMAMOTO
Professor Mr. Takuya FURUHASHI
Professor Mr. Takeshi MORIKAWA
Professor Mr. Naoyuki YOKOTA
Linguistic Adviser Mr. Thomas L. SCHMID
Chief of Secretariat Mr. Takeshi FUJITA
Chief of General Affairs Section Ms. Ako OKUMOTO
Chief of Financial Affairs Section Mr. Akira TAOMOTO
Chief of Planning Affairs Section Mr. Masaomi TSUKAMOTO
Chief of Training Affairs Section Mr. Takahiro KOSEKI

Directors

Norval MORRIS Jun.1962 - Jun.1964
V.N.PILLAI Jun.1964 - Aug.1970
Atsushi NAGASHIMA Apr.1970 - Jan.1973
Zen TOKOI Feb.1973 - Jun.1976
Yoshio SUZUKI Jun.1976 - Feb.1980
Minoru SHIKITA Feb.1980 - Mar.1982
Hiroshi ISHIKAWA Mar.1982 - Mar.1984
Masaharu HINO Mar.1984 - Aug.1986
Hideo UTSURO Sep.1986 - Mar.1989
Hiroyasu SUGIHARA Mar.1989 - Apr.1992
Takashi WATANABE Apr.1992 - Mar.1994
Kunihiro HORIUCHI Apr.1994 - Apr.1996
Toichi FUJIWARA Apr.1996 - Apr.1999
Mikinao KITADA Apr.1999 - Mar.2002
Kunihiko SAKAI Apr.2002 - Jun.2005
Masahiro TAUCHI Jul.2005 - Jul.2006
Keiichi AIZAWA Jul.2006 - Jul.2009
Masaki SASAKI Jul.2009 - Jul.2011
Tatsuya SAKUMA Aug.2011 - Jul.2013
Tomoko AKANE Jul.2013 - Oct.2014
Terutoshi YAMASHITA Oct.2014 - Apr.2016
Keisuke SENTA Apr.2016 - Jun.2018
Takeshi SETO Jun.2018 - Present

Deputy Directors

Taro OGAWA Jun.1961 - Mar.1968
Toshio SUZUKI Apr.1968 - Aug.1969
Akira TANIGAWA* Aug.1969 - Sep.1969
Atsushi NAGASHIMA Sep.1969 - Mar.1970
Akira TANIGAWA Apr.1970 - Sep.1970
Mitsuru SAKAI Sep.1970 - Mar.1972
Osamu TAKADA Mar.1972 - Mar.1973
Minoru SHIKITA Mar.1973 - Aug.1975
Teruo MATSUSHITA Aug.1975 - Jan.1978
Takeshi SATSUMAE Jan.1978 - Mar.1978
Shinichi TSUCHIYA Mar.1978 - Jan.1981
Kinko SATO Jan.1981 - May 1981
Masaharu HINO May 1981 - Mar.1984
Hideo UTSURO Mar.1984 - Aug.1986
Kunihiro HORIUCHI Sep.1986 - Mar.1990
Hiroshi NAKAJIMA Apr.1990 - Mar.1993
Hiroshi OHBAYASHI Apr.1993 - Mar.1995
Mikinao KITADA Apr.1995 - Mar.1997
Masahiro TAUCHI Apr.1997 - Mar.2000
Keiichi AIZAWA Apr. 2000 - Mar. 2002
Tomoko AKANE Apr. 2002 - Mar. 2005
Keisuke SENTA Apr. 2005 - Feb.2007
Takeshi SETO Apr. 2007 - Sep. 2009
Haruhiko UKAWA Sep. 2009 - Jul. 2012
Kenichi KIYONO  Jul. 2012 - Mar. 2014 
Taro MORINAGA Apr. 2014 - Oct. 2017
Kayo ISHIHARA Oct. 2017 - Present

*Acting Deputy Director

Top